Zabytki Księstwa Sarmacji
Konkursy Ministerstwa Kultury

Zabytki klasy "0"
Klasztor Franciszkanów
Biblioteka Unisławowska
Katedra św. Jana
Cmentarzysko Grodziskie
Dom Fariona
Zamek Książąt Trzyczaszkowskich
Lochy Grodziskie
Kościół pw. św. Filipa
Kościółek Fenixa w Fer
Biblioteka Enderasjańska
Katedra św. Piotra
Kościół benedyktynów
Pałac Namiestnikowski

Kasztel Wielki

Zabytki klasy "I"
Kamienica Herstów
Stołb Stadnickich
Katedra św. Mikołaja
Cech Katowski
Pałac w Czekanach
Wieża obserwacyjna
Dolmen w pd. Sarmacji
Wieża Jakuba
Siedziba MDN
Stary Browar
Pomnik przyrody
Kapliczka Św. Medarda
Bezimienna kapliczka
Budynek Sądu
Statua
Zamek czterech pór roku
Magistrat w Fer
Bazylika św. Jakóba
Rada Osady
Dąb Benedyktyn
Latarnia morska w Margon
Kościół p.w. św. Jana Nepomucena
Katedra św. Krzysztofa
Park Książęcy

Zabytki klasy "II"
Pałac Rajców
Pałac Książęcy
Kamienica Złota
Kamienica Morska
Ogród Różany
Most na Narwi
Pałac Tykwickich
Kościółek św. Roberta
Zajazd Pod Jeleniem
Budynek OSP w Czekanach Zamek Rodziny Grimssonów
Budynek Sądu Najwyższego
Pałac Wojewodów
Pałac El-Presidente
Kościółek św. Marii M.
Budynek Banku
Mury obronne Srebrnego Rogu
Pałac w Ruhnhoffie
Pałac w Srebrnym Rogu
Siedziba Senatu
Pałac Namiestnikowski TEU
Fontanna w Srebrnym Rogu
Latarnia Morska w SR
Willa barona Horacego
Willa Jacka hrabiego Smykałki-Korzyckiego
Przystań w Margon
Dzwonnica w Margon
Kościół św. Franciszka
Trizo Towers
Stary Cmentarz
Pręgierz w Czarnolesie
Czarnolas Morvański
Barbakan

:: Stołb Stadnickich
Nr inw. D/GSM/0307

Nazwa tego oryginalnego obiektu architektonicznego zwiazana jest z rodem Stadnickich. Stołb powstał na początku XIV wieku w trakcie prowadzonej na dużą skalę rozbudowy murów miejskich. Do dziś zagadką pozostaje fakt, że wieża została wzniesiona w najmniej odpowiednim miejscu - przy Rynku Miejeskim. Tę niefortunną pomyłkę zwykło się przypisywać rajcy miejskiemu Edwardowi Morawskiemu, z którego inicjatywy w latach 1412-1414 prowadzono rozbudowe miejskch umocnień i fortyfikacji. Rzeczony Morawski słynął z dwóch rzeczy: pijaństwa i nadgorliwości w wykonywaniu swoich obowiązków. Na lokalizacje Stołbu miały ponoć wpłynąć trunki, wypijane prze niego w nadmiernej ilości.

Zupełnie bezużyteczny dla obronności miasta obiekt został w w 1478 roku sprzedany znanemu wówczas ekscentykowi Jeremiemu Andrzejowi Stadnickiemu. W słusznym już wieku zasłynął on jako pierwszy znany alchemik, któremu udała się transmutacja metali szlachetnych. Problem polegał jedynie na tym, że Stadnicki potrafił zamieniać złoto w ołów, nigdy na odwrót. Pomimo tego faktu lubiany przez mieszkańców za swoje ekscentryczne wyczyny za niewielką sumę nabył bezużyteczną do tej pory wieże i osiadł w grodzisku na stałe. Przy niewielkim nakładzie środków przeobraził ten "pomnik pijaństwa" rajcy Morawskiego w całkiem wygodną siedzibę. Cztery kondygnacje wieży zostały przez niego zagospodarowane i urządzone jak na porządnego mieszczanina przystało. Do dziś wspaniały zbiór broni i obrazów budzi zazdrość kolekcjonerów. Mieszczące się pod stołbem piwnice przeznaczył na laboratorium i całkiem spory składzik win i miodów (cześć zapasów jakimś cudem doczekała czasów obecnych).

Przez wiele wieków Stołb był w posiadaniu rodu Stadnickich, tak też zostało do dzisiaj. Ciągle remontowany i modernizowany na stałe wpisał się w koloryt Książęcego Miasta Grodzisk.

Jan "Pinki" Stadnicki
Minister Dziedzictwa Narodowego

Księstwo Sarmacji